De Brede Scholen Reusel- De Mierden en Brede School De Klimop:

Basisscholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf, GGD, Zuidzorg, Algemeen Maatschappelijk Werk en het gemeentebestuur Reusel- De Mierden werken samen om de Brede Schoolgedachte in de gemeente vorm te geven. Zorg en ( voorschools ) onderwijs gaan hand in hand voor een optimale begeleiding van kinderen. Het belangrijkste binnen de Brede Scholen is dan ook samenwerking. Deze samenwerking vindt plaats op alle scholen in Reusel- De Mierden. We willen hiermee alle kinderen in de gemeente optimale kansen geven om zich te ontwikkelen.

Ook OBS De Klimop is een Brede School. We werken samen met verschillende partners binnen verschillende schillen. Naast onze collega basisscholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang, tussenschoolse opvang en peuterspeelzaken (eerste schil) werken we ook samen met zorginstellingen (tweede schil) zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, GGD, Zuidzorg en Lumensgroep. Ten slotte is er ook een derde schil (sport en cultuur). Hier zijn vertegenwoordigd de sport- en cultuurinstellingen zoals Click en sportverenigingen uit Reusel-De Mierden.

klik hier voor meer informatie over Brede scholen Reusel- De Mierden
klik hier voor meer informatie over GGD Brabant Zuid-Oost
klik hier voor meer informatie over Nummereen Kinderopvang
klik hier voor meer informatie over Cluphastalapasta buitenschoolse opvang
klik hier voor meer informatie over Tussenschoolse opvang
klik hier voor meer informatie over Centrum voor Jeugd en Gezin
klik hier voor meer informatie over Lumensgroep
klik hier voor meer informatie over Zuidzorg