Op OBS De Klimop wordt ieder schooljaar een aantal schoolkranten gemaakt. De redactie bestaat uit kinderen uit groep 6/7/8  juf Ineke en meester Roel