Leerlingenraad

Sinds een aantal jaar hebben we op Brede school De Klimop ook een leerlingenraad. Uit groep 6, 7 en 8 zijn er leerlingen gekozen die samen de leerlingenraad vormen. Wanneer je in groep 6 wordt gekozen neem je in principe 3 jaar zitting in de leerlingenraad. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder anderen:
  • inrichting speelplaats
  • schooltuin
  • voetbalveld inrichten
  • fietsenstalling
  • organiseren van vieringen/concerten
De leerlingenraad komt 4/5 keer per jaar bij elkaar. Dit gebeurt in de middagpauze van 12.00- 12.45. De kinderen 'vergaderen' dan tijdens de lunch. Vanuit het team zitten er twee leerkrachten bij en de klassenvertegenwoordigers (groep 6 t/m 8). De leerkrachten maken een agenda en zorgen dat alle leden deze op tijd hebben. De leden krijgen in de klas allemaal de tijd om met hun klas de punten te bespreken. Als er bijvoorbeeld het buitenspeel gedrag tijdens de middagpauze op de agenda staat dan polsen zij de mening van de groep, zodat zij echt als vertegenwoordigers van hun groep kunnen fungeren.
Na afloop van de vergadering maken twee vertegenwoordigers de ‘notulen’ die door ons op de website geplaatst worden.
De kinderen van de leerlingenraad krijgen de rol als groepsvertegenwoordiger, dit wordt ook zo naar ze benoemd. De besluiten die tijdens de ‘vergadering’ genomen worden, worden indien mogelijk door de leerlingenraad zelf uitgevoerd. Met een ideeënbus kunnen er onderwerpen worden aangedragen die in de leerlingenraad worden besproken.