OBS de Klimop     Notulen vergadering leerlingenraad
Vergadering 1
 
Datum: donderdag 2 november
Plaats/tijd: 12.00u – 12.45u in lokaal groep 8
 
Notulanten: Juf Jolanda
 
Aanwezig:
- Groep 6: Destina, Tess, Sjors
- Groep 7: Lieke, Meike, Zoë
- Groep 8: Maud C.
- Juf Jolanda
 1. Vaststelling agenda
  • Opening
  • Vergeet je lunchpakket en je agenda niet mee te nemen. We eten tijdens de vergadering.
 2.  Mededelingen
  • Bespreken ‘wat is je rol als klassenvertegenwoordiger’
  • Vastleggen datums vergaderingen leerlingenraad: 25 januari, 20 maart, 7 juni (lunchenà geen lunchpakket nodig).
  • Website leerlingenraadà 9 november inleveren bij juf Jolanda!
 3.  Notulen vorige vergadering
  • Niet van toepassing
 4.  Vergaderpunten (je hoeft nog niets in de klas te bespreken)
  • Planning regel van de maand / buitenspeelkaarten
  • Planning:
   * 4 december: Maud C., Zoë en Sjors
   * 15 januari: Lieke, Meike en Destina
   * 19 februari: Tess, Maud S. en Destina
   Let op! De woensdag van te voren het toneelstukje en het filmpje van de buitenspeelkaart om 11.30 uur laten zien aan juf Jolanda (alles moet dan klaar zijn).  Dan wordt ook de foto van de regel van de maand gemaakt. Daarna kun je het toneelstukje, als het nodig is, nog aanpassen. De regel van de maand moet tijdig gevraagd worden bij juffrouw Astrid.
   Foto van de regel van de maand wordt afgegeven in de klas en leerkrachten herhalen dit!
  •  Instructiefilmpjes: Word: Tess, Slors, Maud C. en Meike en Powerpoint: Destina, Lieke, Zoë en Maud S..15 december inleveren (op de USB-stick van de leerlingenraad).
 5. Afspraken: stukje voor op de website (jezelf voorstellen) en uitwerken notulen door Maud C., aanleveren op USB-stick (aan juf Jolanda / juf Ilse).
 6.  Volgende vergadering
  • Beweegtussendoortjes  
  • Volgende vergadering; 25 januari