OBS de Klimop               Agenda vergadering leerlingenraad Vergadering 2
 
Datum: donderdag 25 januari
Plaats/tijd: 12.00u Ė 12.45u in lokaal groep 8
 
Notulanten: Meike
 
Aanwezig:
- Groep 6: Destina, Tess, Sjors
- Groep 7: Lieke, Meike, ZoŽ
- Groep 8: Maud C., Maud S.
- Juf Jolanda
- Juf Annelotte

 1. Vaststelling agenda
  • Opening
  • Vergeet je lunchpakket en je agenda niet mee te nemen. We eten tijdens de vergadering.  
 2.  Mededelingen
  • Juf Annelotte
  • Filmpjes Word en Excel (plan van aanpak en oefenen tijdens de pauze)
   eerst plan maken voor je begint te filmen. Afspraken maken met je groepje voor de carnavalsvakantie.
  • Gedrag rotzooi schoolplein: Houd het in de gaten spreek ook de meesters of juffen er op aan
    
 3.  Notulen vorige vergadering
  • Vragen of opmerkingen? Geen opmerkingen
    
 4.  Vergaderpunten (je moet deze met de klas voor de vergadering bespreken)
  • een mega klimrek met alles er op en er aanAfspraak: voor de carnavalsvakantie een ontwerp maken. Ontwerp maken via sites of zelf tekenen. Voor de vakantie ontwerp geven aan juf Jolanda of juf Annelotte.Denk hier bij na over de materialen die je wil gebruiken voor het klimrek. En wat er onder het klimrek moet liggen.
  • Regels buitenspelen: hoe kunnen we de regels voor het buitenspelen op het schoolplein duidelijk kenbaar maken voor alle kinderen?
   • Plaatjes maken met regels, buiten waar de regel geldt.
   • Regels die je kan uitbeelden die met een verkeersbord en die je niet kan uitbeelden bij de buitendeur hangen.
   • Afspraak: buitenspeel regels op papier hebben voor de volgende leerlingenraad vergadering (20 maart) denk hierbij na over hoe de borden er uit moeten komen te zien. 
 5. Afspraken
 • Uitwerken notulen door Meike., aanleveren op USB-stick (aan juf Jolanda / juf Ilse).
 • Stukje voor op de website (jezelf voorstellen)
 • Regel van de maand: 26 februari Maud Swinkels, Tess, Destina
  26 maart: Sjors, Tess en Maud S.
  23 april Maud Cijffers, Lieke en Meike
  4 juni Lieke, ZoŽ en Sjors
 • Meenemen voor andere vergadering: nieuwe regels bedenken als regel van de maand
6. Volgende vergadering : 20 maart