OBS de Klimop                         Notulen leerlingenraad Vergadering 3
 
Datum: dinsdag 20 maart
Plaats/tijd: 12.00u Ė 12.45u in lokaal groep 8
 
Notulant: Tess
 
Aanwezig:
- Groep 6: DistinaDestina, Tess, Sjors
- Groep 7: Lieke, Meike
- Groep 8: Maud C., Maud S.
- Juf Jolanda
- Juf Annelotte

 1. Vaststelling agenda
  • Opening
  • Vergeet je lunchpakket en je agenda niet mee te nemen. We eten tijdens de vergadering.  
 2.  Mededelingen
  • Word en power point komt te vervallenExcel
  • Gebruik agenda datum? Te lange periode? weekopening oefenen? We vinden het toch fijn om de vergaderingen te spreiden. De afspraak is dat we beter rekening houden met de gemaakte afspraken. Lukt dit niet? Gaan we de afspraken dichter op elkaar plannen.
  • Buitenspeelkaart Annelotteŗ fototoestel en buitenspeelkaarten zijn te vinden bij Annelotte. Komende maand geen nieuwe buitenspeelkaart omdat de buitenspeelkaart van afgelopen periode nog niet af is.  
 3.  Notulen vorige vergadering
  • Vragen of opmerkingen? 
 4.  Vergaderpunten (je moet deze met de klas voor de vergadering bespreken)
 • Het speeltoestel aan de voorzijde van de school moet vervangen worden. De bedoeling is dat er iets nieuws voor terugkomt wat past bij een Ďgroen schoolpleiní(natuurlijk). Hoe ziet jouw ideale schoolplein eruit? Het moet te realiseren zijn (kosten, plaats, veiligheid etc.). Jullie mogen een ontwerp maken en inleveren voor 27 maart in de brievenbus van de leerlingenraad!
 • Welke regels vinden wij belangrijk tijdens het buitenspelen? En hoe kunnen we de regels voor het buitenspelen op het schoolplein duidelijk zichtbaar maken voor alle kinderen? De ideeŽn willen we bespreken in de vergadering met juf Astrid. Er komt een extra vergadering tussen i.v.m. de keuze voor het nieuwe speeltoestel. Juf Astrid zal hierbij aanwezig zijn.
 • Niemand buitensluiten
 • Geen voetbalbeurt = niet voetballen
 • Houd je aan het voetbalrooster
 • Voedselresten in de prullenbak
 • Takken in de bosjes laten
 • Niet voetballen bij het grasveld
 • Voeten vegen
 • Stappenplan stop houd op
 • Niet voorbij de heg
 • Niet met zand gooien
 • Niet plagen
 • Niet tussen de  fietsen spelen/staan
 • Niet voorbij het prieeltje (voetbalveld)
 • Meteen naar binnen als de bel gaatIdeeŽn borden:
 • Misschien leuk om de regels op een positieve manier te benoemen en ook te plaatsen bij de plek waar het hoort.
 • Verkeersbord met tekst en plaatjes (0nderbouw) 
 
 • Afspraken
  • Uitwerken notulen door Tess, aanleveren op USB-stick (aan juf Jolanda / juf Annelotte).
  • Let op de afspraken: wanneer moet je op het podium voor de regel van maand? Houd dit goed in de gaten!!!!!!!
Volgende vergadering:
Volgende vergadering; 7 juni