Ateliers expressie:

Deze week zijn we schoolbreed van start gegaan met ateliers voor de vakken: dans, drama, muziek en beeldende vorming.

Groep 6 is gestart met dans. Marijke van Theaterhuis Zuid heeft deze les gegeven. 
Er is volop gedanst, zowel aangeleerde pasjes als bewegingen die door de leerlingen zelf zijn bedacht (ook wel accenten genoemd).

Volgende week gaan we rouleren (groep 6 t/m 8), zodat alle vakgebieden een keer aan bod komen in de komende weken. Leuk bedacht toch?