Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we met onze school over naar een continurooster. De kinderen blijven dan allemaal op school over. De vernieuwde schooltijden zijn als volgt:


Schooltijden:
  Groep 1 t/m 8
Maandag 8.30 14.30
Dinsdag 8.30 14.30
Woensdag 8.30 12.15
Donderdag 8.30 14.30
Vrijdag 8.30 14.30 (groep 0 en 1 vrij!)
  • Vanaf 8.20 uur mogen de kinderen uit groep 0, 1 en 2 binnen worden gebracht. Om 8.30 uur beginnen wij met het programma.
  • Op vrijdag hebben de kinderen van groep 1 en instromers vrij. Er is dan extra begeleiding mogelijk voor groep 2, zodat de overgang naar groep 3 gemakkelijker wordt
  • Op de kijkdagdelen mogen de kinderen alleen de ochtend (tot 12.00 uur) of de middag (vanaf 12.45 uur tot 14.30) komen oefenen. Ze mogen in totaal 10 dagdelen komen oefenen. Deze datums zijn altijd in overleg met de leerkracht.
  • De ochtendpauze voor groep 3 t/m 8 is van 10.15 - 10.30 uur.