VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Studiedag (kermis):       10 september 2018
Herfstvakantie:               15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:                  24 december 2018 t/m 4  januari 2019
Carnavalsvakantie:        4 t/m 8 maart 2019
Pasen:                                     ma 22 april 2019
Meivakantie:                      23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:                       30 en 31 mei 2019 
Pinksteren:                         ma 10 juni 2019
Zomervakantie:               8  juli t/m 16 augustus 2019

Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 19 augustus 2019.

Wilt u bij de planning van vakanties rekening houden met deze vakantieperioden? Vanuit de
regio is er toezicht op “luxeverzuim” ingevoerd, waarbij speciaal wordt gecontroleerd op dagen
vrij aansluitend op een vakantie.