Organisatie:

 

Sinds 1 januari 1999 maakt onze school samen met veertien andere openbare basisscholen in de Kempen deel uit van Stichting De Kempen, organisatie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (kortweg RBOB De Kempen). De scholen bevinden zich in elf verschillende gemeentes. Zij maken deel uit van drie samenwerkingsverbanden.  

Voor het openbaar onderwijs en dus ook voor onze school gelden onder het motto 'Niet apart, maar samen' onder meer de volgende kenmerken:
 -   algemene toegankelijkheid voor iedere leerling onge­acht godsdienst, levensbeschouwing of sociale      herkomst
 -   eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging
 -   aandacht en respect voor onze multiculturele samenleving
 -   het non-discriminatiebeginsel.

Het openbaar basisonderwijs ‘De Kempen’ wil een professionele organisatie zijn, met als kenmerken ‘toegankelijkheid’ en ‘verscheidenheid’.
Samen met ‘betrokken’ ouders en lerend van elkaar vormt het een goede basis voor een leven lang leren.