Ouderraad:

De ouderraad bestaat uit gekozen ouders. De verkiezing van de ouderraad vindt tijdens de algemene ouderavond aan het eind van het schooljaar plaats. Het doel van de ouderraad is het contact tussen de ouders en de school te bevorderen. Zij stimuleert en co÷rdineert in samenwerking met de school allerlei activiteiten ten behoeve van de leerlingen en de ouders. Zij beheert de gelden, zoals de ouderbijdragen en het melkgeld. Tijdens de ouderavond wordt hierover verantwoording afgelegd. De ouderraadsvergaderingen vinden maandelijks plaats en zijn openbaar. De vergaderingen worden in de info aangekondigd. De agenda en de notulen hangen op het informatiebord in de hal van de school. De ouderraad is aangesloten bij de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), de landelijke vereniging die de belangen van de ouders in het Openbaar onderwijs behartigt.

Indien ouders een exemplaar van de notulen van de ouderraadsvergadering per e-mail wensen te ontvangen,dan kunnen zij een e-mail berichtje sturen naar de secretaris van de ouderraad, Nicole Lemmens. Het e-mail adres is: ov@obsde-klimop.nl . Tevens hangt er een exemplaar van de laatste notulen van de ouderraadsvergadering ter inzage op het informatiebord in de hal naast de deur van de hoofdingang.Klik hier voor de notulen van de algemene ouderavond over de mogelijkheden voor nieuwe schooltijden en  een continue rooster.

Klik hier voor het declaratieformulier.