Over ons

 Wij stellen ons graag even voor

      
 

"‘OBS De Klimop, een school waar kinderen samen met plezier groeien en verschillen als kansen worden gezien."


Bij de oprichting van de school in 1984 is destijds voor de naam ‘De Klimop’ gekozen, omdat klimop een sterk groeiende plant is, die graag omhoog klimt met vele afzonderlijke bladeren. Onze school heeft oog voor individuele verschillen en werkt gestructureerd aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs in de breedste zin van het woord.

ONze visie

Op onze school ontvangen we ieder kind met open armen. De basis is uitstekend onderwijs door ondernemende professionals. Kinderen en hun ouders zien we als educatief partner. Samen scheppen wij een warme, veilige omgeving waarin kinderen met plezier samen spelen, leren, kansen krijgen en groeien. De Klimop, dat zijn wij samen!

onze missie

Op OBS De Klimop is ieder kind welkom en geven wij kinderen op een professionele, inspirerende wijze de ruimte en maximale kansen om zich optimaal te ontwikkelen. In diversiteit en differentiatie  ligt onze kracht. OBS De Klimop biedt leerlingen een stevige basis en een venster op de wereld om hen heen. Onze school in het kempische dorp Reusel hecht belang aan de verbinding met de dorpsgemeenschap. Wij stemmen ons aanbod af op de populatie en behalen goede onderwijsresultaten.
De brede ontwikkeling van leerlingen krijgt vorm door het bieden van kwalitatief goed onderwijs door sterk gekwalificeerde leerkrachten en tevens structureel aanbod voor normen, waarden,  identiteitsvorming en burgerschap bij de diverse vakgebieden.

 

Onze vijf kernwaarden: dit zijn wij!

 

Welkom

"Op OBS De Klimop voelt iedereen zich welkom."

Verschillen geven kleur en diversiteit aan onze school. Wij willen een afspiegeling van de maatschappij zijn. De deur staat open en ons gebouw en schoolplein zijn uitnodigend, met binnen en buiten zo veel mogelijk natuurlijk groen. Kinderen, medewerkers en ouders voelen zich gezien en gehoord in een sfeer van vertrouwen, openheid, wederzijds respect, warmte en waardering. 

samen

"Op OBS De Klimop werken we in een fijne en veilige sfeer samen aan ontwikkeling. "

Dit doen we samen: leerlingen, ouders en team. We luisteren naar elkaar, hebben vertrouwen in elkaar en hebben respect voor elkaar. De samenwerking tussen ouders, school, kind en omgeving staat hierbij centraal. Op maandagochtend openen we allemaal samen de week middels een weekopening op ons leerplein. Het team van OBS De Klimop heeft hart voor de kinderen en passie voor hun vak. Onze leerlingen zijn verdeeld over zowel homogene groepen als combinatiegroepen. Gedurende je schooltijd kom je als kind vaak in een andere klassensamenstelling. De ene keer ben je de oudste, de andere keer de jongste. Op die manier leer je steeds weer met verschillende kinderen omgaan. Samen leren en samen spelen, leiden tot het bereiken van belangrijke leerdoelen. Naast de activiteiten in de eigen groep, zijn er schoolbrede projecten waar groepsdoorbrekend wordt samengewerkt.

 

plezier

"Op OBS De Klimop is plezier een sleutel tot succes en een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen."

Onze school is een fijne plek waar je met plezier naartoe gaat. We werken met passie en plezier aan de toekomst van elk kind. Creatieve ontwikkeling speelt daarin een belangrijke rol. Naast lessen uit de methodes laten we kinderen bewegend en praktisch leren en geven we ook buiten les. Tussen de lessen door is er ruimte voor ontspanning. Dit zorgt voor balans gedurende de dag. Humor en een positieve houding van het team straalt plezier uit naar de kinderen.


 

groei

"Op OBS De Klimop geven we elk kind de ruimte om te groeien binnen de eigen kwaliteiten."

Het is de plek waar je zowel individueel als samen breed ontwikkelt. De betrokkenheid en het enthousiasme van onze leerkrachten dagen de kinderen uit om hun talenten te leren kennen, te benutten en te ontwikkelen. We leren kinderen doelgericht te werken en reflecteren op hun eigen handelen. We hebben naast didactische doelen aandacht voor sociaal emotioneel leren, burgerschap, culturele vorming, en digitale geletterdheid. Zo zorgen we er samen voor dat onze kinderen klaar zijn voor de maatschappij van de toekomst.


 

kansen

"Op OBS De Klimop verdient iedereen de kans om zichzelf te ontwikkelen en zichzelf te zijn. "

We delen onze kennis en denken in mogelijkheden. We zien niet alleen kansen, maar we creëren ze ook. Dit doen we vanuit het vertrouwen dat iedereen zijn eigen talenten heeft. We leren dat je elkaar kunt helpen en dat je altijd kunt terugvallen op de leerkrachten. Het team van De Klimop blijft zichzelf voortdurend ontwikkelen. Samen bouwen we aan de toekomst.


 

Het leerplein: symbool voor onze kernwaarden.

Op ons leerplein (het hart van de school) komen de vijf kernwaarden letterlijk en figuurlijk samen. Deze is ingericht tot een aantrekkelijke duurzame, groene en multifunctionele ruimte. Er is gekozen voor natuurlijke materialen en kleurrijk meubilair om zittend, staand en actief te kunnen werken, zowel samen als individueel. Een plek waar alle kinderen zich welkom voelen om elkaar te ontmoeten. Op maandagochtend vormt het leerplein de plek waar we allemaal samenkomen om de week te openen. Het middelpunt van het plein is een speelse boom die staat voor kracht en groei. Echt groen zien we terug in de moswand aan de muur. Deze 100% natuurlijke moswand zorgt voor een natuurlijke, groene uitstraling en verbeterde akoestiek op het leerplein. In mei 2022 hebben we het nieuwe leerplein officieel in gebruik genomen.

De school is gehuisvest in een overzichtelijk ingedeeld schoolgebouw. De indeling bestaat uit drie delen, onderbouw, middenbouw en bovenbouw. De aankleding is warm en uitnodigend.
De school stelt haar ruimten ter beschikking wanneer partners een ruimte nodig hebben, zoals de naschoolse opvang van Nummereen kinderopvang, een dyslexiespecialist, een muziekdocent of een medewerker van stichting Jeugd en gezin. Door actief beleid op burgerschap komen school en omgeving meer in contact met elkaar en groeit het wederzijds respect.

OBS De Klimop Reusel

Contact