Aanvraag verlof

Wilt u verlof aanvragen, neem dan minimaal twee weken vooraf contact op met de locatiedirecteur: Angela van den Boomen, 0497 620008 voor een verlofaanvraagformulier.

Kijk voor meer informatie omtrent de regelgeving voor een verlofaanvraag vanuit de rijksoverheid in dit document over leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling.

OBS De Klimop Reusel

Contact