Ouderraad

De ouderraad bestaat uit door ouders gekozen ouders en een afgevaardigde van het team.
Bestuur: Voorzitter: Karen Lavrijsen, secretaris: Rob van de Voort, penningmeester: Petra Hoskens, bestuurslid: Sheila Sanders en Lieke Hoogers. Namens het team nemen Angelien van de Vijfeijke en Joyce Daris deel aan de ouderraad.
Het doel van de ouderraad is het contact tussen de ouders en de school te bevorderen, klankbord tussen, voor en met ouders en school. Zij organiseren en coördineren in samenwerking met het team allerlei jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas en winterviering, muffendag en laatste schooldag etc. Voor toernooien etc. kun je via de ouderraad schoolshirtjes regelen.

Tevens beheren ze de gelden voor activiteiten en dergelijke. Tijdens de algemene ouderavond wordt hierover verantwoording afgelegd en wordt de begroting gepresenteerd.
Ongeveer zes keer per schooljaar vindt er een vergadering plaats. Een daarvan is een algemene openbare ouderraadvergaderingen, welke is gekoppeld aan een thema-avond. Deze thema-avond is ook georganiseerd door de ouderraad en staat ieder jaar in het teken van een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld mediawijsheid of de seksuele ontwikkeling van kinderen. 

De notulen van iedere vergadering worden via de Schoolinfo (wekelijkse informatiebrief) naar ouders gestuurd.

Wanneer je interesse hebt om lid te worden van de ouderraad, of voor vragen en/of opmerkingen of voor reserveren van de schoolshirts, kun je een van de bestuursleden aanspreken of contact opnemen per mail. Het e-mailadres is: ov@obsde-klimop.nl
Graag zien wij u op een van onze algemene ouderraadvergaderingen.
 

Karen Lavrijsen
Voorzitter
Rob van de Voort
Secretaris
Petra Hoskens
Penningmeester
Sheila Sanders
Activiteiten
Lieke Butterbrod
Angelien van de Vijfeijke
Teamlid
Joyce Daris
Teamlid
Tekst

OBS De Klimop Reusel

Contact