Ouderraad

De ouderraad bestaat uit door ouders gekozen ouders en een afgevaardigde van het team.
Bestuur: Voorzitter: Karen Lavrijsen, Secretaris: Cindy Raes, penningmeester: Petra Hoskens, bestuurslid: Els Lavrijsen, Sheila Sanders en Rob van de Voort. Namens het team neemt Joyce Daris deel aan de ouderraad.
Het doel van de ouderraad is het contact tussen de ouders en de school te bevorderen, klankbord tussen, voor en met ouders en school. Zij organiseren en coördineren in samenwerking met het team allerlei jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas en Kerstviering, muffendag en laatste schooldag etc. Voor toernooien etc. kun je via de ouderraad schoolshirtjes regelen.


Tevens beheren ze de gelden, zoals de ouderbijdragen en het melkgeld. Tijdens de algemene ouderavond wordt hierover verantwoording afgelegd en wordt de begroting gepresenteerd.
Ongeveer zes keer per schooljaar vindt er een vergadering plaats. Twee daarvan zijn algemene openbare ouderraadvergaderingen. De eerste algemene openbare ouderraadvergadering is gekoppeld aan een thema-avond en de tweede algemene ouderraadvergadering is gekoppeld aan de ouder-bedank-avond (georganiseerd door het team). Bij deze vergadering zijn alle ouders welkom, deze vergaderingen zijn zowel leerzaam en altijd gezellig.

Wanneer je interesse hebt om lid te worden van de ouderraad, of voor vragen en/of opmerkingen of voor reserveren van de schoolshirts, kun je een van de bestuursleden aanspreken of contact opnemen per mail. Het e-mailadres is: ov@obsde-klimop.nl
Graag zien wij u op een van onze algemene ouderraadvergaderingen.

Onderstaand kunt u de notulen vinden van de ouderraadvergaderingen:
 

OBS De Klimop Reusel

Contact