Vakantierooster

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Studiedag (kermis):       10 september 2018
Herfstvakantie:               15 t/m 19 oktober 2018
Kerstvakantie:                 24 december 2018 t/m 4  januari 2019
Carnavalsvakantie:         4 t/m 8 maart 2019
Pasen:                               ma 22 april 2019
Meivakantie:                    23 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart:                     30 en 31 mei 2019 
Pinksteren:                       ma 10 juni 2019
Zomervakantie:               8 juli t/m 16 augustus 2019

Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 19 augustus 2019.

Wilt u bij de planning van vakanties rekening houden met deze vakantieperioden? Vanuit de
regio is er toezicht op “luxeverzuim” ingevoerd, waarbij speciaal wordt gecontroleerd op dagen
vrij aansluitend op een vakantie.

OBS De Klimop Reusel

Contact