Vakantierooster

VAKANTIEROOSTER 2019-2020

Studiedag (kermis):         9 september 2019
Studiedag:                         4 oktober 2019
Herfstvakantie:               14 t/m 18 oktober 2019
Studiedag:                         6 december 2019
Kerstvakantie:                 20 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsvakantie:         24 t/m 28 februari 2020
Pasen:                              13 april 2020
Meivakantie:                    27 april t/m 8 mei 2020
Hemelvaart:                     21 en 22 mei 2020 
Pinksteren:                         1 juni 2020
Zomervakantie:               10 juli t/m 23 augustus 2019

Het schooljaar 2019-2020 start op maandag 24 augustus 2019.

Wilt u bij de planning van vakanties rekening houden met deze vakantieperioden? Vanuit de
regio is er toezicht op “luxeverzuim” ingevoerd, waarbij speciaal wordt gecontroleerd op dagen
vrij aansluitend op een vakantie.

OBS De Klimop Reusel

Contact