Vakantierooster schooljaar 21-22

VAKANTIEROOSTER 2021-2022

Het schooljaar 2021-2022 start op maandag 6 september 2021.
 
Zomervakantie 2021 26 juli t/m 3 sept 2021
Herfstvakantie 25 t/m 29 okt 2021
Kerstvakantie 27 dec 2020 t/m 7 jan 2022
Carnavalsvakantie / Voorjaarsvakantie 28 feb t/m 4 maart 2022
2e Paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022
2e Pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 2021 25 juli t/m 2 sept 2022

STUDIEDAGEN
 
Maandag 13 sept 2021
Dinsdag 5 okt 2021
Vrijdagmiddag 24 dec 2021 vanaf 12.00
Vrijdag 18 feb 2022
Maandag 30 mei 2022
Vrijdag 8 juli 2022
Vrijdagmiddag 22 juli 2022 vanaf 12.00 (laatste schooldag)


Vanuit de overheid is er toezicht op “luxeverzuim”, waarbij speciaal wordt gecontroleerd op dagen
aansluitend op een vakantie.

OBS De Klimop Reusel

Contact