Activiteiten

De weekopening
Op onze school vinden we in het kader van "school als gemeenschap" belangrijk, dat kinderen zich betrokken voelen bij elkaar en de school ook ervaren als ontmoetingsplaats. De school kent dan ook tal van vieringen. Wekelijks vindt op maandagmorgen de weekopening plaats. Beurtelings presenteert een groep zich op het podium met een programma. Vaste onderdelen zijn het vieringslied, de jarigen van de week en mededelingen van de week. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn.

Jaarlijkse feesten en activiteiten
Dankzij de inzet van hulpouders worden jaarlijks onder anderen de sint-, de kerst-, de carnavals-, de lenteviering en de Koningsspelen georganiseerd. Deze activiteiten worden georganiseerd door een groepje ouders en leerkrachten. Ouders kunnen zich per activiteit opgeven om hulp te bieden.
Daarnaast zijn er nog diverse (landelijke) activiteiten waar wij als school aan deelnemen. Denk hierbij aan de jaarlijkse Pannenkoekendag in groep 5, het portretteren van ouderen in groep 4, de Prokkelweek in groep 6 of de Legoleague in groep 8. In groep 1-2 mogen ieder jaar na de herfstvakantie ouders een ochtendje in de klassen mee komen draaien om te zien hoe een dag in de kleutergroep eruit ziet.
 
Schoolreizen/schoolkamp 
De kinderen in de onderbouw (groep 1/2) krijgen jaarlijks een eendaags schoolreisje. Dit kan ook op school plaatsvinden, afhankelijk van het thema. Groep 3, 4 en 5 gaan een dag op schoolreis.
De bovenbouwgroepen 6 t/m 8 hebben jaarlijks een schoolkamp. Groep 6 slaapt een nacht op school, groep 7 en groep 8 gaan 2 nachten op kamp naar een kamplocatie.
 
Excursies
Indien bepaalde thema's om een concrete invulling vragen, bestaat de mogelijkheid excursies te organiseren. Dit varieert van wandelingen in de omgeving, bezoeken aan musea en bedrijven, techniekdagen, tot bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. Deze excursies worden altijd schriftelijk aangekondigd. Hiervoor wordt vaak ook de hulp gezocht van ouders.
 
De Klimopshow en musical
Het is een traditie geworden dat "De Klimop" in het Cultureel Centrum "De Kei" te Reusel jaarlijks met groep 1 t/m 8  een show op de planken brengt, genaamd 'De Klimopshow'. Ieder gezin ontvangt kaartjes om op woensdag- of donderdagavond te komen kijken.
Ieder jaar in juni wordt een (eind) musical verzorgd door de kinderen uit de groep 8. Deze is toegankelijk voor alle ouders van school. Ook de geboden hulp (o.a. voor grime, decor, haar, kleding etc.) wordt geboden door ouders uit alle groepen.

Ouderhulp bij diverse activiteiten
Naast de contacten met de school bestaat er voor de ouders de mogelijkheid om actief mee te helpen op school. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich voor allerlei activiteiten aanmelden middels een digitale ouderhulplijst. Ouderhulp wordt ingezet bij:
- brigadieren               - excursiebegeleiding               - versieren van de school                        - luizen pluizen
- handvaardigheid      - schooltuin                                - Koningsspelen                                       - etc.
- techniek                    - schoolreizen/schoolkamp    - De Klimopshow
- klusgroep                  - de musical                              - ouderraad/medezeggenschapsraad

 

OBS De Klimop Reusel

Contact