Activiteiten

De weekopening
Op onze school vinden we in het kader van "school als gemeenschap" belangrijk, dat kinderen zich betrokken voelen bij elkaar en de school ook ervaren als ontmoetingsplaats. De school kent dan ook tal van vieringen. Wekelijks vindt op maandagmorgen de weekopening plaats. Beurtelings presenteert een groep zich op het podium met een programma. Vaste onderdelen zijn het vieringslied, de jarigen van de week en mededelingen van de week. Ouders kunnen hierbij aanwezig zijn.

Jaarlijkse feesten
Dankzij een actieve activiteitencommissie worden jaarlijks de St. Nicolaas-, de kerst-, de carnavals-, de paas-, en de jaarafsluitingsviering georganiseerd. In de activiteitencommissie zitten zowel ouders als leerkrachten.
 
Schoolreizen/schoolkamp 
De kinderen in de onderbouw (groep 1/2) krijgen jaarlijks een eendaags schoolreisje. Dit kan ook op school plaatsvinden, afhankelijk van het thema. Groep 3, 4 en 5 gaan een dag op schoolreis.
De bovenbouwgroepen 6 t/m 8 hebben jaarlijks een educatief schoolkamp.
 
Excursies
Indien bepaalde thema's om een concrete invulling vragen, bestaat de mogelijkheid excursies te organiseren. Dit varieert van wandelingen in de omgeving, bezoeken aan musea en bedrijven, techniekdagen, tot bezoeken aan scholen voor voortgezet onderwijs. Deze excursies worden altijd schriftelijk aangekondigd.
 
Kerstmusical  
Het is een traditie geworden dat "De Klimop" in het Cultureel Centrum "De Kei" te Reusel jaarlijks een kerstmusical op de planken brengt. Deze voorstellingen zijn openbaar toegankelijk en een deel van de opbrengst van de kaartverkoop gaat naar een goed doel. De musical wordt verzorgd door de kinderen uit de groep 8. Het voorprogramma wordt verzorgd door kinderen uit de groepen 1 tot en met 7.

Ouderactiviteiten
Naast de contacten met de school bestaat er voor de ouders de mogelijkheid om actief mee te helpen op school. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders zich voor allerlei activiteiten aanmelden middels een formulier. Ouderhulp wordt ingezet bij:
- technisch lezen         - excursiebegeleiding              - brigadieren
- handvaardigheid       - schooltuin                              - sportdag
- sportactiviteiten        - schoolreizen/schoolkamp   - kerstmusical
- overblijven                  - klusgroep                               

Iedere groep heeft bovendien een groepsouder. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht als er iets georganiseerd moet worden. Dat wil niet zeggen dat de groepsouder al het werk moet doen, maar dat hij of zij ook taken kan verdelen. De groepsouders samen vormen de activiteitencommissie. Zij verzorgen samen met de ouderraad en leerkrachten  tal van vieringen. Alle leeftijden en de daarbij behorende belangen worden zo goed vertegenwoordigd bij het opzetten van activiteiten. Uitleg over de taak van de groepsouders wordt gegeven tijdens de informatie- avonden in augustus /september

OBS De Klimop Reusel

Contact