Bibliotheek op school

We zijn de trotse bezitters van een echte bibliotheek op school. Deze bibliotheek is een moderne schoolbibliotheek, met eigentijdse lees- en leermaterialen voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar. De bibliotheek heeft een volwaardige collectie boeken, afgestemd op onze school. Er zijn prentenboeken, (eerste) leesboeken, informatieboeken.

De boeken die in de Bieb op School geleend worden, kunnen zowel op school als thuis gelezen worden. Door het gratis lidmaatschap dat de kinderen hebben bij de Bieb op School, zijn zij automatisch lid van de bibliotheek. Op school hebben de kinderen daar geen pasjes voor nodig. Mocht een boek in de Bieb op School niet aanwezig zijn, dan kunnen de leerlingen het boek bij een andere vestiging van Bibliotheek de Kempen gaan halen (dan is wel het pasje nodig).

Onze Bieb op School wordt gedragen door enkele enthousiaste vrijwilligers. Zij zorgen samen voor het reilen en zeilen in de Bieb op School.
Daarnaast is er regelmatig een lees-/mediaconsulent aanwezig op school. Deze persoon ondersteunt het lees- en mediaonderwijs op school. Ouders, kinderen en leerkrachten kunnen bij deze persoon terecht voor vragen over lezen en mediawijsheid.

De Bieb op School is voor de kinderen onder schooltijd toegankelijk. Zij gaan dan zelfstandig of met de leerkracht naar de bieb om boeken te lenen en lezen. Daarnaast is de Bieb op School op 3 dagen na schooltijd nog open, zodat ouders, samen met hun kind(eren), ook gebruik kunnen maken van de Bieb op School.

Loop gerust eens binnen!

Zoeken Bieb Klimop

Om te zoeken naar boeken in de Bieb op School van de Klimop, klik je hier.

Openingstijden

Voor de leerlingen
Dinsdag: 10.30 - 14.45 uur.
Woensdag: 10.30 - 12.30 uur.
Donderdag: 10.30 - 14.45 uur.

Voor de ouders
Dinsdag: 14.30 - 14.45 uur.
Woensdag: 12.15 - 12.30 uur.
Donderdag: 14.30 - 14.45 uur.

Voorleesexpress

Vanuit onze nauwe samenwerking met de bibliotheek, zijn we als school ook toeleider voor het De VoorleesExpress.
De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2-8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Gedurende een periode van 20 weken komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen aan één kind in het gezin. Samen met de ouders streeft de bibliotheek ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.
Meer informatie over dit project is te vinden op https://voorleesexpress.nl/locatie/dekempen.

OBS De Klimop Reusel

Contact